Autorii sunt rugaţi să contacteze consilierul editorial pentru eventuale propuneri sau lămuriri privind editarea, prezentele norme având un caracter orientativ.

Lucrările predate la editură în format electronic vor avea pe coala de hârtie A4, marginile setate după cum urmează: stânga, 4 cm; dreapta, 4 cm; sus, 5,3 cm; jos, 5,3 cm). Subsolul va fi setat la 4,8 cm.

Structura cărţilor va fi pe părti şi/sau capitole de gradul I, subcapitole şi paragrafe. Titlurile capitolelor se vor scrie cu caractere majuscule, literele fiind cu două grade mai mari decât cele din textul de bază. Capitolele şi subcapitolele se vor numerota în sistem zecimal.

Paragrafele vor începe (primul rând) la 1 cm faţă de marginea textului.

Desenele se pot prezenta (scanate cu rezolutie de 300 dpi şi salvate preferabil în format .tif) şi introduse în text. Graficele vor avea pe axele de coordonate mărimile şi unităţile de măsură SI (între paranteze drepte).

Tabelele vor avea cap de tabel, cu denumirile mărimilor de pe coloane/rânduri iar unităţile de măsură corespunzătoare vor fi scrise între paranteze drepte.

Numărul formulei se va încadra cu paranteze rotunde şi se va plasa la marginea din dreapta a oglinzii paginii, iar formula va fi centrată. Tabelele vor avea titlul deasupra, iar figurile vor avea legenda dedesubt.

Textul lucrării se va salva în Word (.doc/.docx), de preferinţă cu fonturile Times New Roman sau Arial, cu diacritice româneşti.
Contact

Editura Eftimie Murgu 
P-ţa Traian Vuia, Nr. 1-4, 320085, Reşiţa
Tel.: +40 730 583031
Fax: +40 374 810712
n.gillich@uem.ro
EDITURA  UNIVERSITATII "EFTIMIE MURGU"  RESITA