Acad. dr. hab. ing. Tudor AMBROS
                Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
Prof. univ. dr. ing. Dr. H.C. Polidor BRATU
                Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi, membru al Academiei de Ştiinte
                Tehnice din România
Prof. univ. dr. ing. Viorel-Constantin CÂMPIAN
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Pr. prof. univ. dr. Sorin COSMA
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Prof. univ. dr. ing. Constantin Dan DUMITRESCU
                Universitatea "Politehnica", Timişoara
Prof. univ. dr. ing. Doina FRUNZĂVERDE
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Prof. univ. dr. ing. ec. Gilbert-Rainer GILLICH
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Prof. univ. dr. ing. Nicoleta GILLICH
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Prof. univ. dr. ing. Codruţa HAMAT
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Prof. univ. dr. ing. Sava IANICI
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Prof. univ. dr. ing. Gheorghe LIUBA
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Prof. univ. dr. euring. Tiberiu Ştefan MĂNESCU
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa,  membru al Academiei de Ştiinte
                Tehnice din România
Prof. univ. dr. ing. Ion MIRCEA
                Universitatea din Craiova
Prof. univ. dr. ing. Dorian NEDELCU
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Prof. univ. dr. ec. Ion PEREŞ
                Universitatea de Vest, Timişoara
Prof. univ. dr. ing., ec. Ion PIROI
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Prof. univ. dr. ing., dr. ec. Gheorghe POPOVICI
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Prof. univ. dr. ing. Ioan RUJA
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Prof. univ. dr. ec. Grigore SILAŞI
                Universitatea de Vest, Timişoara
Conf. univ. dr. ec. Solomia ANDREŞ
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Conf. univ. dr. ec. Angela BRETCU
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Conf. univ. dr. ec. Mirela COSTENCU
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Conf. univ. dr. ing. Florentina Adriana CZIPLE
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Conf. univ. dr. ec. Venera MANCIU
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Conf. univ. dr. ec. Mirela MINICĂ
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Conf. univ. dr. ec. Doina RADA
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Conf. univ. dr. Andrade Ionut BICHESCU
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Conf. univ. dr. Liliana DACICA
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Conf. univ. dr. Dorina CHIŞ-TOIA
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Conf. univ. dr. ec. Marius MiloŞ
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Lect. univ. dr. Alina VIŞAN
                Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa

Contact

Editura Eftimie Murgu 
P-ţa Traian Vuia, Nr. 1-4, 320085, Reşiţa
Tel.: +40 730 583031
Fax: +40 374 810712
n.gillich@uem.ro
EDITURA  UNIVERSITATII "EFTIMIE MURGU"  RESITA